Aktualności

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki

Na wydziale prowadzonych jest osiem kierunków studiów:

Dużą rolę na Wydziale odgrywa kształcenie informatyczne. Jest ono realizowane nie tylko na kierunku informatyka – tu studia mają charakter techniczny (inżynierski) – lecz także na takich kierunkach jak: fizyka, mechatronika, inżynieria bezpieczeństwa i inżynieria materiałowa czy inżynieria techniczno-informatyczna.

Wydział ma do zaoferowania środowiskowe studia doktoranckie z informatyki, mechaniki, inżynierii materiałowej, nad którym merytoryczną opiekę sprawuje Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Matematyki Fizyki i Techniki 21 grudnia 2009 r. otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Kontakt

Sekretariat
ul. M.K. Ogińskiego 16,
VIII piętro, pok. 803
85-092 Bydgoszcz
mgr Aleksandra Mickiewicz
adres e-mail: dzwmfit@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 7:15-14:15
tel. 52 32 36 740

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740