Aktualności

Godziny dziekańskie

17 kwietnia 2019

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki ogłasza godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniach: 17.04 oraz 30.04 br. od godz. 12:00. 

czytaj całość…

Wręczenie dyplomów absolwentom studiów I stopnia

11 kwietnia 2018
czytaj całość

piątek 13 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Auli Copernicanum przy ul. M. Kopernika 1 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków 3,5 letnich studiów inżynierskich Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

czytaj całość…

Zmiana nazwy kierunku

05 lipca 2017

Informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nastąpiła zmiana nazwy kierunku edukacja techniczno-informatyczna na inżynieria techniczno-informatyczna.

czytaj całość…

Seminarium: Materiały luminiscencyjne w postaci monokrystalicznych tlenków

24 stycznia 2018

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki  uruchomia się otwarte cykliczne seminaria wydziałowe
prowadzone przez przedstawicieli instytutów Wydziału. Celem tych seminariów jest przybliżenie kierunków i tematyki prac badawczych realizowanych na Wydziale w poszczególnych instytutach.
Pierwsze seminarium wydziałowe pod tytułem:
"MATERIAŁY LUMINISCENCYJNE W POSTACI WARSTW MONOKRYSTALICZNYCH TLENKÓW"
poprowadzi Pan prof. dr hab. Yuriy Zorenko w dniu 30 stycznia 2018 r.
Rozpoczęcie seminarium planowane jest o godz. 10:00 w Auli Atrium, w budynku przy ul. Chodkiewicza 30.

czytaj całość…

Jubileuszowa sesja naukowa prof. dra hab. Zbigniewa Grande

23 maja 2017

Dyrekcja Instytutu Matematyki oraz władze Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki zapraszają na uroczystą otwartą sesję naukową poświęconą jubileuszowi 70-lecia prof. dra hab. Zbigniewa Grande. Sesja odbyła się dnia 31 maja 2017 r. w godzinach 10.00 - 13.30 w Auli Copernicanum przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy. 

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740