Zyskaj przewagę na rynku pracy – projekt dla studentów

 • 16 maja 2017

Zapraszamy studentów ostatnich roczników studiów I i II stopnia do udziału w projekcie Biuro Karier pomostem do kariery.

W ofercie:

 • Pośrednictwo pracy oraz mentoring
  Studenci, którzy przy pomocy Biura Karier znajdą zatrudnienie zgodne ze swoją ścieżką kształcenia zostaną objęci 3-miesieczną opieką mentora w firmie. Mentor otrzymuje dofinansowanie w wysokości 2000 zł miesięcznie.
 • Badanie kompetencji oraz doradztwo zawodowe
  W ramach projektu umożliwiamy badanie kompetencji specjalistycznym narzędziem diagnostycznym, stosowanym w branży HR. Wykonuje się go on-line w domu.
  W trakcie spotkań doradczych zdiagnozujemy Twoje mocne strony, potrzeby oraz obszary do dalszej pracy. Doradca zawodowy pomoże Ci przy wyborze odpowiedniego miejsca zatrudnienia oraz udzieli informacji o możliwościach dalszego kształcenia i aktualnej sytuacji na rynku pracy.  
 • Coaching kariery
  Skorzystaj z indywidualnych sesji z coachem oraz szkoleń. Poznaj nowatorskie metody poszukiwania pracy i sposoby autoprezentacji. Naucz się asertywności, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem.
 • Doradztwo przedsiębiorczości
  Chcesz podnieść swoje kompetencje przedsiębiorcze lub jesteś zainteresowany założeniem własnej firmy - skorzystaj ze wsparcia doradcy przedsiębiorczości. Proponujemy Ci kompleksowe poradnictwo indywidualne oraz cykl szkoleń w ramach Akademii Biznesu.
  Można skorzystać z wszystkich form wsparcia bądź tylko z badania kompetencji i konsultacji z doradcą zawodowym.

Rekrutacja do projektu trwa. Warunkiem jest zgłoszenie się przed zakończeniem studiów (obroną). Projekt można kontynuować będąc absolwentem.
WYŚLIJ: TAK, chcę wziąć udział w projekcie „Biuro Karier pomostem do kariery” oraz imię i nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer telefonu na adres e-mail: biurokarier@ukw.edu.pl
Więcej informacji: http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pomost-do-kariery

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740