Zmiana nazwy kierunku

  • 05 lipca 2017

Informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nastąpiła zmiana nazwy kierunku edukacja techniczno-informatyczna na inżynieria techniczno-informatyczna.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740