Ogólnopolski Konkurs Młodych Inżynierów - EDYCJA IT

  • 15 listopada 2018

Zapraszamy studentki i studentów do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Inżynierów - EDYCJA IT. Konkurs ma charakter „free-style” to oznacza, że przyjmowane będą wszystkie prace z nauk technicznych wykonane przez młodych inżynierów związane z szeroko pojętym programowaniem. Dla zwycięzców przewidziane są specjalne nagrody.
Szczegóły: www.facebook.com  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740