Komisje wydziałowe 2016-2020

Komisja ds. Nauki

 • dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Grande IM
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 • Damian Matuszak – przedstawiciel studentów

Komisja ds. Oceny i Rozwoju Kadry

 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Grande IM
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 • Marcin Pezda -  przedstawiciel studentów

Komisja ds. Studenckich i i Jakości Kształcenia

 • dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska – przewodnicząca IF
 • dr inż. Grzegorz Zych IMIS
 • dr Zbigniew Dziamski IT
 • dr Agnieszka Łukasiewicz IM
 • dr Katarzyna Chmielewska
 • Marcin Pezda – przedstawiciel studentów

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

 • dr Katarzyna Chmielewska – przewodniczący
 • dr Agnieszka Łukasiewicz IM
 • dr inż. Grzegorz Zych IMIS
 • dr Zbigniew Dziamski IT
 • dr hab.Angelika Baranowska –Łączkowska IF
 • Damian Matuszak– przedstawiciel studentów
 • Marcin Pezda -  przedstawiciel studentów

Komisja Wydawnicza

 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 • dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw. IF
 • prof. dr hab. Lech Górniewicz IM

Komisja ds. Nagród dla nauczycieli Akademickich oraz Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw.– przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Grande IM
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 • mgr Małgorzata Stasiak – kierownik dziekanatu

Rada Funduszu Komercyjnego

 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – przewodniczący
 • dr inż. Grzegorz Zych IMIS
 • dr Zbigniew Dziamski IT
 • mgr Małgorzata Stasiak – kierownik dziekanatu
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740