Komisje wydziałowe 2016-2020

 Komisja ds. Nauki

 1. Dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw.IMiIS – przewodniczący
 2. Dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. IM
 3. prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMiIS 
 4. Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. nadzw. IT
 5. prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 6. Marlena Stałowska– przedstawiciel studentów

Komisja ds. Oceny i Rozwoju Kadry

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – przewodniczący
 2. Dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw.IM
 3. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 4. Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. nadzw. IT
 5. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 6. Marcin Pezda - przedstawiciel studentów

Komisja ds. Studenckich i i Jakości Kształcenia

 1. Dr Agnieszka Łukasiewicz IM - przewodnicząca
 2. Dr inż. Grzegorz Zych IMiIS
 3. Dr Zbigniew Dziamski IT
 4. Dr hab.Angelika Baranowska – Łączkowska, prof. nadzw. IF
 5. Dr Katarzyna Chmielewska IM
 6. Marcin Pezda– przedstawiciel studentów

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

 1. Dr Katarzyna Chmielewska IM – przewodnicząca
 2. Dr Agnieszka Łukasiewicz IM
 3. Dr inż. Grzegorz Zych IMiIS
 4. Dr Zbigniew Dziamski IT
 5. Dr hab. Angelika Baranowska –Łączkowska, prof. nadzw.IF
 6. Marlena Stałowska– przedstawiciel studentów
 7. Marcin Pezda - przedstawiciel studentów

Komisja Wydawnicza

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. IT – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIiS
 3. Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. nadzw. IT
 4. Dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw. IF
 5. Dr Marek Wójtowicz, prof. nadzw. IM

Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich oraz Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. IT – przewodniczący
 2. Dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. IM
 3. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMiIS
 4. Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. nadzw. IT
 5. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 6. Mgr Aldona Ryńska –dziekanat WMFiT

Rada Funduszu Komercyjnego

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. IT – przewodniczący
 2. Dr inż. Grzegorz Zych IMIS
 3. Dr Zbigniew Dziamski IT
 4. Mgr Aldona Ryńska– dziekanat WMFiT
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740