Komisje wydziałowe 2016-2020

Komisja ds. Nauki

 1. Dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Zbigniew Grande IM
 3. Prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 4. Prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 5. Prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 6. Damian Matuszak– przedstawiciel studentów

Komisja ds. Oceny i Rozwoju Kadry

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Zbigniew Grande IM
 3. Prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 4. Prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 5. Prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 6. Marcin Pezda -  przedstawiciel studentów

Komisja ds. Studenckich i i Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Angelika Baranowska -Łączkowska– przewodnicząca IF
 2. dr inż. Grzegorz Zych IMIS
 3. dr Zbigniew Dziamski IT
 4. dr Agnieszka Łukasiewicz IM
 5. dr Katarzyna Chmielewska
 6. Marcin Pezda– przedstawiciel studentów

Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

 1. Dr Katarzyna Chmielewska – przewodniczący
 2. dr Agnieszka Łukasiewicz IM
 3. dr inż. Grzegorz Zych IMIS
 4. dr Zbigniew Dziamski IT
 5. dr hab.Angelika Baranowska –Łączkowska IF
 6. Damian Matuszak– przedstawiciel studentów
 7. Marcin Pezda -  przedstawiciel studentów

Komisja Wydawnicza

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 3. Prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 4. dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw. IF
 5. Prof. dr hab. Lech Górniewicz IM

Komisja ds. Nagród dla nauczycieli Akademickich oraz Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw.– przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Zbigniew Grande IM
 3. Prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek IMIS
 4. Prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński IT
 5. Prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak IF
 6. Mgr Małgorzata Stasiak – kierownik dziekanatu

Rada Funduszu Komercyjnego

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – przewodniczący
 2. Dr inż. Grzegorz Zych IMIS
 3. Dr Zbigniew Dziamski IT
 4. Mgr Małgorzata Stasiak – kierownik dziekanatu
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740