Konkursy studentów i absolwentów

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta w roku 2018/19

Konkurs najlepszą pracę dyplomową w roku 2018/19

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów UKW

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta oraz najlepszą pracę dyplomową w roku 2017/18

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740