Konkursy studentów i absolwentów

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta oraz najlepszą pracę dyplomową w roku 2017/18

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740