Praca dyplomowa

Zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem APD oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem OSA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740