Praca dyplomowa

Procedura dyplomowania

  • [pdf, 125.92 kB]

Zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem APD oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem OSA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740