Skład Rady

Skład Rady Wydziału:

 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. (Dziekan WMFiT)
 • dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
 • dr Katarzyna Chmielewska (Prodziekan ds. Dydaktycznych)

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw.
 • dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Yevhen Chaplya
 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak
 • dr hab. Marek Gogolin, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Zbigniew Grande
 • dr hab. Hubert Grudziński, prof. nadzw.
 • dr hab. Jacek Jackiewicz, prof. nadzw.
 • prof. dr  hab. inż. Mariusz Kaczmarek
 • dr hab. Marek Kociszewski
 • dr hab. Mykhaylo Koterlyn, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • prof. dr hab. inż. Józef Kubik
 • dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
 • dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Mykola Nedashkovskyy
 • dr hab. Oleh Nykyforchyn, prof. nadzw.
 • dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. nadzw.
 • dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw.
 • dr hab. Taras Radul, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. nadzw.
 • dr hab. Piotr Rytlewski, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Andrzej Suchocki
 • dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Bohdan Tsizh
 • dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. nadzw.
 • dr hab. Ryszard Uklejewski, prof. nadzw.
 • dr hab. Tadeusz Woźniak prof. nadzw.
 • dr hab. Marek Wójtowicz, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Yuriy Zorenko
 • dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Katarzyna Cabańska-Płaczkiewicz
 • dr hab. Tomasz Weselak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. nadzw.

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska
 • dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny
 • dr Jolanta Kosman
 • dr Janusz Łukowski
 • dr Mariola Marciniak
 • dr Paulina Szyszkowska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr inż. Karina Bijak
 • mgr Milena Mrówczyńska
 • mgr Karol Pawełkowski
 • Teresa Przybysz
 • mgr Aldona Ryńska
 • mgr Maria Troszyńska

Przedstawiciele studentów:

 • Wojciech Jurkiewicz
 • Stanisław Kosek
 • Adam Kwiatkowski
 • Jakub Lengling
 • Mikołaj Majewski
 • Andrzej Majewski
 • Daniel Orłowski
 • Marcin Pezda
 • Jakub Piotrowski
 • Krzysztof Reimann
 • Marcin Robak
 • Marlena Stałowska

Przedstawiciel związków zawodowych (z głosem doradczym):

 • mgr inż. Janusz Mondrzejewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740