Skład Rady

Skład  Rady Wydziału MFiT

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. (Dziekan WMFiT)
 2. Dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
 3. Dr Katarzyna Chmielewska(Prodziekan ds. Dydaktycznych)

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw.
 2. Dr hab. Angelika Baranowska – Łączkowska
 3. dr hab. Piotr Bogusławski
 4. dr hab. YevhenChaplya
 5. dr hab. inż. Bogusław Czupryński
 6. dr hab. Kazimierz Fabisiak
 7. Dr hab. Marek Gogolin, prof. nadzw.
 8. dr hab. Lech Górniewicz
 9. dr hab. Zbigniew Grande
 10. Dr hab. Hubert Grudziński, prof. nadzw.
 11. Dr hab. Jacek Jackiewicz, prof. nadzw.
 12. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
 13. Dr hab. Marek Kociszewski
 14. Dr hab. MykhayloKoterlyn, prof. nadzw.
 15. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 16. dr hab. inż. Józef Kubik
 17. Dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. nadzw.
 18. Dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
 19. Dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw.
 20. dr hab. MykolaNedashkovskyy
 21. Dr hab. OlehNykyforchyn, prof. nadzw.
 22. Dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. nadzw.
 23. Dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw.
 24. Dr hab. TarasRadul, prof. nadzw.
 25. Dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. nadzw.
 26. Dr hab. Piotr Rytlewski, prof. nadzw.
 27. dr hab. inż. Włodzimierz Sosnowski
 28. dr hab. Andrzej Suchocki
 29. Dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw.
 30. dr hab. Bohdan Tsizh
 31. Dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. nadzw.
 32. Dr hab. Ryszard Uklejewski, prof. nadzw.
 33. Dr hab. Tadeusz Woźniak prof. nadzw.
 34. Dr hab. Marek Wójtowicz, prof. nadzw.
 35. dr hab. YuriyZorenko
 36. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz
 37. Dr hab. inż. Joanna Paciorek – Sadowska, prof. nadzw.
 38. Dr hab. inż. Katarzyna Cabańska –Płaczkiewicz
 39. Dr hab. Tomasz Weselak prof. nadzw.

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Agnieszka Banaszak – Piechowska
 2. Dr inż. Katarzyna Kazimierska – Drobny
 3. Dr Jolanta Kosman
 4. Dr Janusz Łukowski
 5. Dr Mariola Marciniak
 6. Dr Paulina Szyszkowska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr inż. Karina Bijak
 2. Mgr Milena Mrówczyńska
 3. Mgr Karol Pawełkowski
 4. Teresa Przybysz
 5. Mgr Aldona Ryńska
 6. Mgr Maria Troszyńska

Przedstawiciele studentów:

 1. Gaj Jan
 2. Grubicka Klaudia
 3. Jaster Piotr
 4. Jurkiewicz Wojciech
 5. Majewski Andrzej
 6. Matysik Iwona
 7. Pezda Marcin
 8. Pietrowski Radosław
 9. Piotrowski Jakub
 10. Reimann Krzysztof
 11. Stałowska Marlena 

 

Przedstawiciel związków zawodowych (z głosem doradczym):

 1. Mgr inż. Janusz Mondrzejewski

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740