Władze Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki

Dziekan 
dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw.

 

ul. M. K. Ogińskiego 16

85-092 Bydgoszcz

tel.: 52 32 36 740

e-mail: gdomek@ukw.edu.pl

 

dyżur: wtorek12.00-14.00

Prodziekan ds. Dydaktycznych
dr Katarzyna Chmielewska

 

tel. 52 32 36 745

e-mail: kasiach@ukw.edu.pl

 

dyżur: wtorek 12:00-14:00

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw.

 

tel. 52 32 57 623

e-mail: cieszko@ukw.edu.pl

 

dyżur: wtorek 10:00 - 12:00

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740